U lijkt een browser te gebruiken die niet wordt ondersteund

Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om onze site optimaal te kunnen gebruiken, moet u upgraden naar een nieuwere browser.

Wetgeving

De wetgeving rond herwonnen meststof

Adviezen en eisen

In principe gelden voor herwonnen meststoffen dezelfde bemestingsadviezen op basis van het gewas, bodemtype en -vruchtbaarheid, de teeltgeschiedenis, ... In de Europese en nationale wetgeving worden eisen gesteld aan producten voordat ze mogen worden gebruikt als meststof. Dit betreft bijvoorbeeld het minimale nutriëntengehalte en het maximale gehalte aan verontreinigingen (o.a. zware metalen). 
Als een product een toelating heeft en het als meststof mag worden verhandeld, wordt dus aan deze normen voldaan.
adviezen en eisen renu2farm Interreg
soorten producten renu2farm Interreg

Soorten producten

In verschillende landen zijn herwonnen meststoffen, zoals digestaat en compost, al lang in de handel. Andere producten, zoals mineralenconcentraten en ammoniumzouten, worden steeds vaker toegelaten. As en struviet worden meestal gebruikt als grondstof voor meststoffen.
 

Naar een vereenvoudiging

Er wordt verwacht dat twee Europese wetgevingstrajecten de marktintroductie van herwonnen meststoffen de komende jaren zullen vereenvoudigen: de nieuwe Europese meststofverordening (FPR) wordt in juli 2022 van kracht, waardoor de handel in en het gebruik van herwonnen meststoffen binnen de EU zal vereenvoudigen.
naar vereenvoudiging renu2farm Interreg
milieuvriendelijke voorwaarden renu2farm Interreg

Milieuvriendelijke voorwaarden

Het SAFEMANURE-traject gaat na of en onder welke voorwaarden bewerkt digestaat, ammoniumzouten en mineralenconcentraten uit dierlijke mest kunnen worden vrijgesteld van de limiet van 170 kg N/ha voor dierlijke mest die is voorgeschreven in de Nitraatrichtlijn.

Deel deze pagina met je netwerk

Interreg ReNu2Farm
Ons project streeft ernaar het hergebruik van de plantenvoedingsstoffen (nutriënten) stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen.
Contact
Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
BE 0417.474.241